ออกแบบบูธ บูธนิทรรศการ

Modular System ดีกว่าอย่างไร ? Eco friendly บูธรักสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง ลดการใช้ไม้และวัสดุสิ้นเปลืองเช่นพลาสติกซึ่งจะช่วยลดการก่อให้เกิดฝุ่นและสารเคมี ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม […]

webmaster

10 March 2023

บูธแสดงสินค้า ระบบ Modular System คืออะไร

ก่อนการออกบูธงานต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญในการออกบูธงานแสดงสินค้า หรืองาน exhibition ต่าง ๆ เราควรให้ความสำคัญกับบูธแสดงสินค้าเป็นอันดับต้น ๆ เพราะหากบูธของเรามีความน่าสนใจ […]

webmaster

10 March 2023

บูธแสดงสินค้าที่ดี ควรมีลักษณะแบบใด

ลักษณะของบูธแสดงสินค้าที่ดี ก่อนการออกบูธงานต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญในการออกบูธงานแสดงสินค้า หรืองาน exhibition ต่าง ๆ เราควรให้ความสำคัญกับบูธแสดงสินค้าเป็นอันดับต้น ๆ […]

webmaster

10 March 2023