HANGING LIGHTBOX

ป้ายกล่องไฟ แบบทรงยาว
SIZE 2.00 x 0.15 H=0.80 m.

ป้ายกล่องไฟ แบบทรงกล่อง
SIZE 1.00 x 1.00 H=1.00 m.

ป้ายกล่องไฟ แบบทรงยาว 4 ด้าน
SIZE 2.00 x 2.00 H=0.50 m.

HANGING LIGHTBOX

ป้ายกล่องไฟ แบบทรงยาว 4 ด้าน
SIZE 6.00 x 6.00 H=1.00 m.

ป้ายกล่องไฟ แบบทรงยาว 4 ด้าน
SIZE 3.00 x 6.00 H=1.00 m.

ป้ายกล่องไฟ แบบทรงยาว 4 ด้าน
SIZE 6.00 x 12.00 H= 1.20 m.

HANGING FABRIC

ป้ายแขวน ผ้าพิมพ์ แบบ A
SIZE 2.00 x 2.00 H=1.00 m.

ป้ายแขวน ผ้าพิมพ์ แบบ B
SIZE 3.00 x 3.00 H=1.00 m.

ป้ายแขวน ผ้าพิมพ์ แบบ C
SIZE 6.00 x 6.00 H=1.00 m.

ป้ายแขวน ผ้าพิมพ์ แบบ D
SIZE 3.00 x 3..00 H=1.00 m.

ป้ายแขวน ผ้าพิมพ์ แบบ E
SIZE 6.00 x 6..00 H=1.00 m.

ป้ายแขวน ผ้าพิมพ์ ออกไฟ แบบ F
SIZE 3.00 x 3..00 H=1.00 m.

HANGING SYSTEM คืออะไร?

โครงสร้างที่ใช้ในการแขวนสิ่งของต่างๆ ให้ติดอยู่กับผนัง, เพดาน, หรือโครงสร้างอื่นๆ อย่างมั่นคงและปลอดภัย โดยที่ไม่ต้องวางบนพื้น ระบบนี้สามารถใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น การจัดแสดงงานศิลปะ, การติดตั้งอุปกรณ์ในบ้านหรือสำนักงาน, และการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า

การเลือกใช้ HANGING SYSTEM ขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งของที่ต้องการแขวน, น้ำหนักของสิ่งของ, และสถานที่ที่ต้องการติดตั้ง เพื่อให้ได้ระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทำไมต้องเลือกใช้ HANGING SYSTEM

  1. ประหยัดพื้นที่: HANGING SYSTEM ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยโดยไม่ต้องใช้พื้น สามารถแขวนสิ่งของให้เป็นระเบียบและปลอดภัย เช่น การแขวนอุปกรณ์ครัวหรืออุปกรณ์ทำงาน
  2. ความยืดหยุ่นในการใช้งาน: สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของสิ่งของที่แขวนได้ง่าย ช่วยให้การจัดเรียงสิ่งของเป็นไปตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
  3. ความสวยงามและการตกแต่ง: HANGING SYSTEM ทำให้การแสดงศิลปะและการตกแต่งบ้านหรือสำนักงานดูดีและเป็นระเบียบ เช่น การแขวนรูปภาพหรือของตกแต่ง
  4. การจัดเก็บและการเข้าถึงที่ง่ายดาย: ทำให้การจัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงสิ่งของที่แขวนได้ง่าย ไม่ต้องค้นหานาน
  5. ปลอดภัยและแข็งแรง: HANGING SYSTEM ที่ออกแบบมาอย่างดีจะมีความมั่นคงและสามารถรองรับน้ำหนักของสิ่งของได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
  6. ลดความเสียหายต่อผนัง: ระบบรางและตะขอช่วยลดจำนวนการเจาะผนัง ทำให้ผนังไม่เสียหายมากเมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งโดยใช้ตะปูหรือสกรูโดยตรง

ECO friendly บูธรักสิ่งแวดล้อม

เราได้ออกแบบและพัฒนาบูธที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นบูธที่ออกแบบมาโดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต, การใช้งาน, และการจำหน่าย โดยมุ่งเน้นที่การลดการใช้พลาสติก, การใช้วัสดุที่มีการตีกลับ, การลดการใช้พลังงาน, และการใช้วัสดุที่มีความหมายต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ใช้วัสดุที่มีการรับรองมาตรฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบูธที่มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ไฟ LED ที่ใช้พลังงานน้อย, การใช้วัสดุที่มีราคาถูกและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง เป็นต้น บูธรักสิ่งแวดล้อมมักเป็นที่น่าสนใจและได้รับความนิยมในงานแสดงสินค้าและอีเวนต์ต่างๆ ที่มีการเน้นความยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน