Wall Light Backdrop Set

บอกลาบูธแสดงสินค้าแสนเชยของคุณได้แล้วตอนนี้ ด้วย Wall Light Backdrop 
ที่จะทำให้คุณสามารถมีบูธแสดงสินค้าแบบมืออาชีพได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

Wall Light Backdrop

บูธแสดงสินค้าแบบมืออาชีพได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

Wall Backdrop Fabric

โดดเด่นไม่เหมือนใคร ออกแบบด้วยระบบ (Modular System) สะดวก รวดเร็ว ทันใจ เหมาะสำหรับยุค 4.0 เป็นอย่างยิ่ง

Wall Light Backdrop Set

Wall Light Backdrop Set by Flexframe ที่จะช่วยให้บูธแสดงสินค้าของคุณ ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

WALL BACKDROP FABRIC

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 3.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 3.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 3.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 3.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 9.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 9.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 9.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 9.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 9.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 9.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 9.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 9.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 3.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 3.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 3.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

ผนังโครงอลูมิเนียม+ผ้าพิมพ์
SIZE W 3.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

A SIZE
W 3.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

A SIZE
W 3.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

A SIZE
W 3.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

A SIZE
W 3.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

A SIZE
W 3.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

B SIZE
W 6.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

B SIZE
W 6.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

B SIZE
W 6.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

B SIZE
W 6.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

B SIZE
W 6.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

C SIZE
W 9.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

C SIZE
W 9.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

C SIZE
W 9.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

C SIZE
W 9.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

C SIZE
W 9.00 x H 2.50 หนา 0.30 m.

SIZE A : W 2.00x H 2.50 M

SIZE B : W 3.00x H 2.50 M

SIZE C : W 6.00x H 2.50 M

SET A

SET B

SET C

SET D

SET E

SET F