บูธสำเร็จรูป รุ่น STANDARD SERIES

โครงสร้าง อลูมิเนียม ทนทานต่อการใช้งาน

โครงสร้างอลูมิเนียมสำเร็จรูป สามารถพิมพ์ผ้าตามแบบที่กำหนด เช่าราคาถูกกว่าบูธก่อสร้างมากกว่า 50% ประหยัดงบประมาณ ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย สามารถสั่งออกแบบตามงบประมาณได้ตามต้องการและปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้หลากหลาย เพื่อเหมาะตามพื้นที่การใช้งานของคุณ

โครงสร้าง : F33A

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • ผ้าขนาด 0.5×1.5 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 2 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 3 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F33B

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • ผ้าขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×1 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F33C

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×1.1 ม. จำนวน 1 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 3 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F36A

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • ผ้าขนาด 6×1.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 5 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F36B

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • ผ้าขนาด 3×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 2 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F36C

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 2×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 0.9×1.5 ม. จำนวน 6 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F36D

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • ผ้าขนาด 1×0.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 2×4 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าขนาด 4×1.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 4×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • Store room
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F66A

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 0.9×1.1 ม. จำนวน 9 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×4.0 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 4×2 ม. จำนวน 1 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 6 ราง ราคา 4,500 บาท
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F66B

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • ผ้าขนาด 0.9×1.1 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1.5×4 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าขนาด 2.5×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F66C

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • ผ้าขนาด 1×0.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×1.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1.5×1.5 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 2×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 4×1.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 4×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • Store room
 • รางไฟ จำนวน 8 ราง
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

บูธสำเร็จรูป รุ่น LIGHT UP SERIES

โครงสร้าง อลูมิเนียม ทนทานต่อการใช้งาน

เป็นบูธแสดงสินค้าที่เน้นการใช้อุปกร์จัดแสงเป็นหลัก เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวบูธและตัวสินค้าของคุณ เหมาะกับบูธแสดงสินค้า ที่ต้องการความโดดเด่นดึงความสนใจจากลูกค้าของคุณ

โครงสร้าง : L33A

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox 1x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L33B

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox 1x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L33C

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • Arch way A ขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 1×2 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox ขนาด 1x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L33D

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • Arch way A ขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 1×2.7 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2×0.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox ขนาด 1x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L36A

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 6×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox ขนาด 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L36B

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • Store room 0.08×2 ม. จำนวน 1 ห้อง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L36C

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • Arch way A ขนาด 1.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 1.5×2 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 4×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • Store room 1.2×3 ม. จำนวน 1 ห้อง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L36D

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • Arch way A ขนาด 1×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way C ขนาด 1.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way D ขนาด 1.5×2 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • Store room 1.2×2 ม. จำนวน 1 ห้อง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L66A

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 6×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Display shelf 0.50x1x0.50 ม. จำนวน 3 ตัว
 • Counter lightbox ขนาด 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L66B

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม. ราคา
 • กล่องไฟผ้าขนาด 6×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way A ขนาด 1.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 1.5×4.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Display shelf A 0.50x1x0.50 ม. จำนวน 3 ตัว
 • Display shelf A 0.50×0.8×0.50 ม. จำนวน 3 ตัว
 • Counter lightbox ขนาด 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L66C

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 4×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way A ขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 2×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Display shelf จำนวน 3 ตัว
 • Counter lightbox ขนาด 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L66D

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 4×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way A ขนาด 2×4 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 2×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way C ขนาด 2×2.85 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way D ขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Display shelf จำนวน 2 ตัว
 • Counter lightbox ขนาด 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • Store room ขนาด 0.8×2 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

บูธสำเร็จรูป รุ่น SHOWROOM SERIES

โครงสร้าง อลูมิเนียม ทนทานต่อการใช้งาน

เป็นบูธแสดงสินค้าที่มีรูปแบบบูธสวยงามดีไซน์ไม่ซ้ำใคร โดดเด่น สามารถออกไฟได้ทั่วทั้งบูธหรือเฉพาะส่วน เป็นบูธแสดงสินค้าที่นิยมใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจที่ต้องการเพิ่มความ Premuim ให้กับตัวสินค้า

โครงสร้าง : S66A

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • ผ้าโปร่งแสง 6×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสง 1.5×3 ม. จำนวน 4 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าขนาด 6×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • Counter lightbox 1×1.5×0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S66B

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • ผ้าโปร่งแสง 6×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • Counter lightbox 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S66C

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • ผ้าขนาด 6×3 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • Store room จำนวน 1 ห้อง
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S69A

 • โครงเช่าขนาด 6×9 ม.
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 3 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 4×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 5.4×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • Store room จำนวน 1 ห้อง
 • พื้นพรมขนาด 6×9 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S69B

 • โครงเช่าขนาด 6×9 ม.
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 4×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 0.50×4 ม. จำนวน 3 ผืน
 • Arch way ขนาด 2x3x0.30 ม. 1 ชิ้น
 • Arch way ขนาด 3x3x0.30 ม. 1 ชิ้น
 • Counter lighbox ขนาด 1.5x1x0.50 จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×9 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S69C

 • โครงเช่าขนาด 6×9 ม.
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 3×3 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 3×1 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 3 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • Counter lighbox ขนาด 1.5x1x0.50 จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×9 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S99A

 • โครงเช่าขนาด 9×9 ม.ท
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 3×3 ม. จำนวน 4 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 1.5×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 1.5×1 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×1.5 ม. จำนวน 3 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 3×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • Counter lighbox ขนาด 1.5x1x0.50 จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 9×9 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S99B

 • โครงเช่าขนาด 9×9 ม.
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 6×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 3×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 2×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 0.5×3 ม. จำนวน 6 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • Arch way ขนาด 3x3x0.30 ม. 3 ชิ้น
 • Counter lighbox ขนาด 1.5x1x0.50 จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 9×9 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S99C

 • โครงเช่าขนาด 9×9 ม.
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 11 ผืน
 • Arch way ขนาด 3x3x0.30 ม. 1 ชิ้น
 • พื้นพรมขนาด 9×9 ม. จำนวน 1 ผืน

บูธสำเร็จรูป รุ่น PAVILION SERIES

บูธสำเร็จรูป รุ่น BUILD YOU UNIQUE SERIES

ราคา DESIGN เริ่มต้นที่ 8,000 บาท

เป็นบูธแสดงสินค้าที่มีรูปแบบบูธสวยงามดีไซน์ไม่ซ้ำใคร โดดเด่น สามารถออกไฟได้ทั่วทั้งบูธหรือเฉพาะส่วน เป็นบูธแสดงสินค้าที่นิยมใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจที่ต้องการเพิ่มความ Premuim ให้กับตัวสินค้า

รูปแบบ CUSTOM

CUSTOM : FIJI

CUSTOM : TIGER BALM

CUSTOM : PLUSMAX

CUSTOM : TECHNOLOGY

CUSTOM : PET&VET

CUSTOM : INNOVATION

บูธสำเร็จรูป MAXIMA FABRIC

บูธสำเร็จรูปคือโครงสร้างหรือโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาล่วงหน้าและถูกออกแบบให้พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องสร้างขึ้นมาจากศูนย์ทุกครั้ง เรียกว่า “สำเร็จรูป” เพราะมันถูกสร้างและเตรียมไว้ให้ใช้งานทันทีหลังจากการจัดสร้าง เช่น บูธสำเร็จรูปที่ใช้ในงานแสดงสินค้า การแสดงสินค้า งานนิทรรศการ หรืองานอีเวนต์อื่น ๆ บูธเหล่านี้มักจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และมักจะมีการปรับแต่งหรือเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับธีมหรือบรรยากาศของงานแต่ละครั้ง การใช้บูธสำเร็จรูปช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการและสร้างโครงสร้างใหม่ในทุกครั้งที่มีการจัดงานหรือแสดงสินค้าแบบนี้ และยังช่วยให้การจัดการและการวางแผนงานด้วยโครงสร้างเหล่านี้มีความเป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้นด้วย

บูธสำเร็จรูป MAXIMA FABRIC ดีอย่างไร?

บูธสำเร็จรูปมีหลายข้อดีที่ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้ในงานต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: การใช้บูธสำเร็จรูปช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการและสร้างโครงสร้างใหม่ในทุกครั้งที่มีการจัดงานหรือแสดงสินค้า เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 2. ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: บูธสำเร็จรูปมักมีความยืดหยุ่นที่สูงในการปรับแต่ง ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้เข้ากับธีมหรือบรรยากาศของงานแต่ละครั้ง
 3. ความสะดวกสบายในการใช้งาน: เนื่องจากเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาล่วงหน้า บูธสำเร็จรูปมักมีความสะดวกสบายในการใช้งานและการติดตั้ง
 4. มาตรฐานคุณภาพ: บูธสำเร็จรูปมักมีมาตรฐานคุณภาพที่สูง เนื่องจากได้รับการออกแบบและผลิตโดยมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ
 5. ลดการสร้างขยะ: การใช้บูธสำเร็จรูปช่วยลดการสร้างขยะที่เกิดขึ้นในงานแสดงสินค้าหรืองานอีเวนต์ โดยที่ไม่ต้องทำการสร้างโครงสร้างใหม่ในทุกครั้งที่จัดงาน

ทำไมต้องเลือกซื้อบูธสำเร็จรูปกับเรา

 1. ความเชื่อถือได้: เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตบูธสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ตั้งแต่ต้นจนจบ
 2. การปรับแต่งตามความต้องการ: เราให้บริการการปรับแต่งบูธให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับธีมหรือบรรยากาศของงานของคุณ
 3. คุณภาพที่มั่นใจได้: เราใช้วัสดุคุณภาพสูงและมีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดในกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าบูธที่คุณได้รับจะมีคุณภาพที่ดีและทนทานต่อการใช้งาน
 4. การบริการหลังการขาย: เราให้บริการหลังการขายอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือทุกขั้นตอนของการใช้บูธ
 5. ความคุ้มค่า: เราให้บริการบูธที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม โดยให้คุณได้รับคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับงบประมาณของคุณ
 6. ประสบการณ์และผลงานที่น่าเชื่อถือ: เรามีประสบการณ์ในการให้บริการบูธสำเร็จรูปให้กับลูกค้าในหลากหลายธุรกิจและงานกิจกรรมต่าง ๆ และมีผลงานที่น่าเชื่อถือและได้รับความรู้จักในวงการ

วีดีโอ แนะนำการติดตั้ง

ติดตั้งง่าย ภายใน 2 ชั่วโมง

ผลงานที่ผ่านมา

FAQ
คำถามที่พบบ่อย

เราบอกได้ ทำไมถึงดีกว่า ?

MAXIMA FABRIC ดีกว่าอย่างไร ?

 • โครงสร้างมีความแข็งแรงสูง และง่ายต่อการติดตั้ง
 • สามารถปรับรูป แบบได้ตลอดเวลา ด้วยโครงสร้างบูธ Modular System ทำให้สามารถเพิ่ม ลด ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ในทันทีที่ต้องการ
 • โครงสร้างเฟรมอลูมิเนียม ทำให้น้ำหนักเบา ขนย้ายได้สะดวก

Eco friendly บูธรักสิ่งแวดล้อม

สามารถนำกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง ลดการใช้ไม้และวัสดุสิ้นเปลืองเช่นพลาสติก
ซึ่งจะช่วยลดการก่อให้เกิดฝุ่นและสารเคมี ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ออกแบบบูธ ให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร

 • งานพิมพ์ผ้า ไร้ร้อยต่อ ใส่และถอดเก็บได้ง่าย หมึกพิมพ์ ไม่มีส่วนผสมของ SOVENT
 • ระบบไฟ LED. ประหยัดพลังงาน
 • ลดการขัด พ่นสี ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นและเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ