บูธสำเร็จรูป รุ่น SHOWROOM SERIES

โครงสร้าง อลูมิเนียม ทนทานต่อการใช้งาน

เป็นบูธแสดงสินค้าที่มีรูปแบบบูธสวยงามดีไซน์ไม่ซ้ำใคร โดดเด่น สามารถออกไฟได้ทั่วทั้งบูธหรือเฉพาะส่วน เป็นบูธแสดงสินค้าที่นิยมใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจที่ต้องการเพิ่มความ Premuim ให้กับตัวสินค้า

ขนาด 6X6 เมตร

โครงสร้าง : S66A

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • ผ้าโปร่งแสง 6×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสง 1.5×3 ม. จำนวน 4 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าขนาด 6×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • Counter lightbox 1×1.5×0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S66B

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • ผ้าโปร่งแสง 6×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • Counter lightbox 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S66C

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • ผ้าขนาด 6×3 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • Store room จำนวน 1 ห้อง
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

ขนาด 6X9 เมตร

โครงสร้าง : S69A

 • โครงเช่าขนาด 6×9 ม.
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 3 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 4×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 5.4×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • Store room จำนวน 1 ห้อง
 • พื้นพรมขนาด 6×9 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S69B

 • โครงเช่าขนาด 6×9 ม.
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 4×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 0.50×4 ม. จำนวน 3 ผืน
 • Arch way ขนาด 2x3x0.30 ม. 1 ชิ้น
 • Arch way ขนาด 3x3x0.30 ม. 1 ชิ้น
 • Counter lighbox ขนาด 1.5x1x0.50 จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×9 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S69C

 • โครงเช่าขนาด 6×9 ม.
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 3×3 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 3×1 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 3 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • Counter lighbox ขนาด 1.5x1x0.50 จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×9 ม. จำนวน 1 ผืน

ขนาด 9X9 เมตร

โครงสร้าง : S99A

 • โครงเช่าขนาด 9×9 ม.ท
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 3×3 ม. จำนวน 4 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 1.5×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 1.5×1 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×1.5 ม. จำนวน 3 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 3×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • Counter lighbox ขนาด 1.5x1x0.50 จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 9×9 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S99B

 • โครงเช่าขนาด 9×9 ม.
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 6×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 3×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 2×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 0.5×3 ม. จำนวน 6 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 2 ผืน
 • กล่องไฟขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน
 • Arch way ขนาด 3x3x0.30 ม. 3 ชิ้น
 • Counter lighbox ขนาด 1.5x1x0.50 จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 9×9 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : S99C

 • โครงเช่าขนาด 9×9 ม.
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 11 ผืน
 • Arch way ขนาด 3x3x0.30 ม. 1 ชิ้น
 • พื้นพรมขนาด 9×9 ม. จำนวน 1 ผืน