บูธสำเร็จรูป รุ่น LIGHT UP SERIES

โครงสร้าง อลูมิเนียม ทนทานต่อการใช้งาน

เป็นบูธแสดงสินค้าที่เน้นการใช้อุปกร์จัดแสงเป็นหลัก เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวบูธและตัวสินค้าของคุณ เหมาะกับบูธแสดงสินค้า ที่ต้องการความโดดเด่นดึงความสนใจจากลูกค้าของคุณ

ขนาด 3X3 เมตร

โครงสร้าง : L33A

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox 1x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L33B

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox 1x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L33C

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • Arch way A ขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 1×2 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox ขนาด 1x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L33D

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • Arch way A ขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 1×2.7 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2×0.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox ขนาด 1x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

ขนาด 3X6 เมตร

โครงสร้าง : L36A

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 6×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox ขนาด 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L36B

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • Store room 0.08×2 ม. จำนวน 1 ห้อง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L36C

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • Arch way A ขนาด 1.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 1.5×2 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 4×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • Store room 1.2×3 ม. จำนวน 1 ห้อง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L36D

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • Arch way A ขนาด 1×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way C ขนาด 1.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way D ขนาด 1.5×2 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Counter lightbox 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • Store room 1.2×2 ม. จำนวน 1 ห้อง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

ขนาด 6X6 เมตร

โครงสร้าง : L66A

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 6×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Display shelf 0.50x1x0.50 ม. จำนวน 3 ตัว
 • Counter lightbox ขนาด 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L66B

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม. ราคา
 • กล่องไฟผ้าขนาด 6×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way A ขนาด 1.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 1.5×4.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Display shelf A 0.50x1x0.50 ม. จำนวน 3 ตัว
 • Display shelf A 0.50×0.8×0.50 ม. จำนวน 3 ตัว
 • Counter lightbox ขนาด 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L66C

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 4×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way A ขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 2×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Display shelf จำนวน 3 ตัว
 • Counter lightbox ขนาด 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : L66D

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • กล่องไฟผ้าขนาด 4×3 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way A ขนาด 2×4 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way B ขนาด 2×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way C ขนาด 2×2.85 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Arch way D ขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • Display shelf จำนวน 2 ตัว
 • Counter lightbox ขนาด 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว
 • Store room ขนาด 0.8×2 ม. จำนวน 1 กล่อง
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน