บูธสำเร็จรูป รุ่น STANDARD SERIES

โครงสร้าง อลูมิเนียม ทนทานต่อการใช้งาน

โครงสร้างอลูมิเนียมสำเร็จรูป สามารถพิมพ์ผ้าตามแบบที่กำหนด เช่าราคาถูกกว่าบูธก่อสร้างมากกว่า 50% ประหยัดงบประมาณ ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย สามารถสั่งออกแบบตามงบประมาณได้ตามต้องการและปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้หลากหลาย เพื่อเหมาะตามพื้นที่การใช้งานของคุณ

ขนาด 3X3 เมตร

โครงสร้าง : F33A

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • ผ้าขนาด 0.5×1.5 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 2 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 3 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F33B

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • ผ้าขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×1 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F33C

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×1.1 ม. จำนวน 1 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 3 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

ขนาด 3X6 เมตร

โครงสร้าง : F36A

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • ผ้าขนาด 6×1.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 5 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F36B

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • ผ้าขนาด 3×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 2 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F36C

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 2×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 0.9×1.5 ม. จำนวน 6 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F36D

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม.
 • ผ้าขนาด 1×0.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 2×4 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าขนาด 4×1.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 4×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • Store room
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน

ขนาด 6X6 เมตร

โครงสร้าง : F66A

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 0.9×1.1 ม. จำนวน 9 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×4.0 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 4×2 ม. จำนวน 1 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 6 ราง ราคา 4,500 บาท
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F66B

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • ผ้าขนาด 0.9×1.1 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1.5×4 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าขนาด 2.5×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F66C

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม.
 • ผ้าขนาด 1×0.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×1.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 1.5×1.5 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 2×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 4×1.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 4×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • Store room
 • รางไฟ จำนวน 8 ราง
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน