MODULAR FAST 3.00×3.00 M. SYSTE

ระบบบูธสำเร็จรูป ประกอบงานได้รวดเร็ว ติดตั้งง่าย สวยงาม โดดเด่น เหมาะสมกับพื้นที่ ขนาดต่างๆ ประหยัด สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ลดขยะให้กับโลก รูปแบบให้เลือกหลากหลาย ตามความต้องการ

SYSTE 33MF01

SYSTE 33MF02

SYSTE 33MF03

SYSTE 33MF04