BOOTH&EXHIBITION

“ปัญหาขยะพลาสติก และสารเคมีล้นโลก” เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ขยะพลาสติกส่วนใหญ่เป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งมักถูกทิ้งลงสู่ทะเลและสิ่งแวดล้อม ทำลายระบบนิเวศและสัตว์ทะเล โดยพลาสติกสามารถแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในน้ำและอาหาร

ลดการใช้พลังงาน ด้านการขนส่ง

การเลือกใช้วัสดุอลูมิเนียมในรูปแบบ โมดูลาร์ ทำให้สามารถ ใช้รถขนาดเล็กลง และลดจำนวนรถ จำนวนรอบที่ใช้ขนส่ง ในการขนส่งที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังเป็นการลดขนาดสเกล ในการขนย้ายให้เล็กลงได้อีกด้วย

ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการส่งเสริมการขาย

เปลี่ยนจากการแจกใบปลิวหรือโบรชัวร์ไปใช้การสื่อสารแบบ Digital Promotion เช่น QR Code สื่อโซเชียลมีเดี่ยอื่นๆ หรือเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลแทน

การจัดการ ขยะ

การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีขยะน้อยที่สุด และมีระบบการแยกขยะที่ชัดเจน ตั้งแต่เริ่มผลิตและหลังจบงาน เพื่อนำกลับไปรีไซเคิล

FLEXFRAME SUSTAINABLE BUSINESS

เป็นบริษัทที่ตื่นตัวและมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตสื่อโฆษณา เพื่อสนับสนุนบริษัทคู่ค้าที่มีแนวคิดการทำการตลาด แบบยั่งยืนด้วยปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้ธุรกิจในโลกยุคใหม่นี้ได้ให้ความสำคัญกับแนวความคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืน โดยการสร้างสมดุล ระหว่างรายได้ของธุรกิจสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรักษาและปกป้องโลกและมนุษย์ให้อยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน

ภายใต้คอนเซป วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • หมึกพิมพ์ MIMAKI ECO ที่ไม่เป็นพิษและไม่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน GREENGUARD Gold certifications
  • โครงสร้างบูรถูกออกแบบให้สามารถประกอบและถอดได้ง่ายด้วยระบบ ที่เรียกว่า MODULAR (ไมดูลาร์) เผื่อการใช้งานซ้ำ ลดการสร้างขยะ
  • ลดการใช้พลังงาน ด้านการขนส่ง วัสดุอลูมิเนียมในรูปแบบ โมดูลาร์ ทำให้สามารถใช้รถขนาดเล็กลงและลดจำนวนรถ จำนวนรอบที่ใช้ขนส่ง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ECO friendly บูธรักสิ่งแวดล้อม

เราได้ออกแบบและพัฒนาบูธที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นบูธที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต, การใช้งาน, และการจำหน่าย โดยมุ่งเน้น ที่การลดการใช้ไม้, การใช้วัสดุที่มีการตีกลับ, การลดการใช้พลังงาน, และการใช้วัสดุ ที่มีความหมายต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ใช้วัสดุที่มีการรับรองมาตรฐาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบูธที่มีความสัมพันธ์ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ไฟ LED ที่ใช้พลังงานน้อย, การใช้วัสดุที่สามารถ นำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง เป็นต้น บูธรักสิ่งแวดล้อมมักเป็นที่น่าสนใจและได้รับความนิยม ในงานแสดงสินค้าและอีเวนต์ต่าง ๆ ที่มีการเน้นความยั่งยืน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน

VDO ตัวอย่างผลงาน