COUNTER LIGHTBOX

รายละเอียด

  • มีบริการให้เช่าและจัดจำหน่าย
  • น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ขนส่งง่าย
  • สามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ

CL TYPE 1

ขนาด : (W1.5)x(H1.0)x(0.50 )
ประเภทผ้า : 3P matte
ด้านหลัง : เป็นบานแบบสไลด์

CL TYPE 2

ขนาด : (W2.0)x(H1.0)x(0.50 )
ประเภทผ้า : 3P matte
ด้านหลัง : เป็นบานแบบสไลด์

CL TYPE 3

ขนาด : (W2.0)x(H1.0)x(0.50 )
ประเภทผ้า : 3P matte
ด้านหลัง : เป็นบานแบบสไลด์

CL TYPE 4

ขนาด : (W1.5)x(H0.08)x(0.50 )
ประเภทผ้า : 3P matte
ด้านหลัง : เป็นบานแบบเปิด