SHOWROOM SERIES ขนาด 6×9

โครงสร้างอลูมิเนียมสำเร็จรูป มีให้เลือก 3 รูปแบบ

บูธแสดงสินค้า Modular System

Easy Mobility เคลื่อนย้ายง่าย / Flexible Adjustment ปรับเปลี่ยน ถอดประกอดง่าย
Save Time & Cost รวดเร็วและประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ