GARBAGE POLLUTION

“ปัญหาขยะพลาสติก และสารเคมีล้นโลก” เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ขยะพลาสติกส่วนใหญ่เป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งมักถูกทิ้งลงสู่ทะเลและสิ่งแวดล้อม ทำลายระบบนิเวศและสัตว์ทะเล โดยพลาสติกสามารถแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในน้ำและอาหาร

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อนเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ใน

ปัญหาขยะพลาสติก

ทุกปีมีการผลิตพลาสติกกว่า 300 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use plastics) ขยะพลาสติกเหล่านี้มักถูกทิ้งในสิ่งแวดล้อมและมักลงสู่ทะเล ทำให้เกิดปัญหามลพิษในทะเลอย่างรุนแรง

น้ำเน่าเสียจากสารเคมี

สารเคมีอุตสาหกรรมและสารเคมีในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เช่น ยาฆ่าแมลง, สารทำความสะอาด, และสารกันบูด ถูกใช้ในปริมาณมากและมักถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ผ่านการบำบัดที่เหมาะสม

FLEXFRAMETH SUSTAINABLE BUSINESS

เป็นบริษัทที่ตื่นตัวและมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตสื่อโฆษณาเพื่อสนับสนุนบริษัทคู่ค้ที่มีแนวคิดการทำการตลาดแบนยั่งยืน ด้วย ปัญหา เหล่านี้ ส่งผลให้ธุรกิจในโลกยุคใหม่นี้ได้ให้ความสำคัญกับแนวความคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืน recโดยการสร้างสมดุลระหว่างรายได้ของธุรกิจสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อรักษาและปกป้องโลกและมนุษย์ให้อยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน

ภายใต้คอนเซป Reuse Reduce Recycle

 • ที่สามารถนำกลับมาใช้ช้ นำมาใช้ใหม่ (Reuse)
 • ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material)
 • ลดการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติก และไม่ใช้พลาสติก
  ที่เกินความจำเป็น เพราะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก (Reduce)
 • ลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
  (No Chemical and Environment Friendly)
 • ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
  (Reduce Single Use Plastic)

ECO friendly บูธรักสิ่งแวดล้อม

เราได้ออกแบบและพัฒนาบูธที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นบูธที่ออกแบบมาโดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต, การใช้งาน, และการจำหน่าย โดยมุ่งเน้นที่การลดการใช้พลาสติก, การใช้วัสดุที่มีการตีกลับ, การลดการใช้พลังงาน, และการใช้วัสดุที่มีความหมายต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ใช้วัสดุที่มีการรับรองมาตรฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบูธที่มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ไฟ LED ที่ใช้พลังงานน้อย, การใช้วัสดุที่มีราคาถูกและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง เป็นต้น บูธรักสิ่งแวดล้อมมักเป็นที่น่าสนใจและได้รับความนิยมในงานแสดงสินค้าและอีเวนต์ต่างๆ ที่มีการเน้นความยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

WHAT IS SUSTAINABILITY ?

 ในการที่เราทำธุรกิจ ไม่ใช่ว่าจะดูแค่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูทั้ง People, Profft และ Planet คือกำไรต้องมี โลกของเรายังสามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้และคนในองค์กรก็ต้องแฮปปี้ด้วย ในประเทศไทยแนวคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืน ได้เติบโตโดยเฉพาะบริษัทในกลุ่ม Multinational Company และบริษัทที่อยู่ใน SET 100 ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และขยายไปในสู่ส่วนของคู่ค้าของบริษัทต่างๆเหล่านี้

ร่วมมือกันแก้ปัญหา

เราได้วางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน

ภาคธุรกิจจะแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

 • การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ: การติดตั้งระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 • การปรับเปลี่ยนซัพพลายเชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: การเลือกซัพพลายเออร์ที่มีนโยบายการปฏิบัติที่ยั่งยืน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนของซัพพลายเชน เช่น การลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นและการเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิล
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน: การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และการส่งเสริมการรีไซเคิลหรือการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่

Eco Friendly บูธรักสิ่งแวดล้อม

สามารถนำกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง ลดการใช้ไม้และวัสดุสิ้นเปลืองเช่นพลาสติกซึ่งจะช่วยลดการก่อให้เกิดฝุ่นและสารเคมี ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

CORRUGATED CARDBOARD

 • สามารถ Recyclable และ biodegradable ไม่ได้ใช้สารฟon dyes or bleaches ทำให้งายในการรีไซเคิล ราคาไม่แพง Cheap to use สามารถใช้ผลิตชิ้นงานได้หลายประเกททั้งงานชิ้นเล็กจนถึงโครงสร้างใหญ่ๆ มีความคงทนเข็งแรงสามารถเพิ่มชั้นความหนาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้
 • ส่วนผสมใน CORRUGATED CARDBOARD สามารถรีไซเคิลได้ 70%-100% ซึ่งไม้และพลาสติกไม่สามารถทำได้

OUR KEY PRIORITIES

” ในแผนก Sale& Marketing ก็เช่นเดียวกัน มีการปรันเปลี่ยนการใช้วัสดุสำหรับ การโฆษณาสื่อสารทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสนับสนุน sustainable concept “