SHOWROOM SERIES ขนาด 6×9

SHOWROOM SERIES ขนาด 6x9

รายละเอียด

 • เหมาะแก่การจัดทำห้องอบรมสัมมนา สามารถเพิ่มห้องเก็บของ หรือประชุมส่วนตัวได้
 • รูปแบบบูธสวยงามดีไซน์ไม่ซ้ำใคร โดดเด่น สามารถออกไฟได้ทั่วทั้งบูธหรือเฉพาะส่วน
 • ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย

โครงสร้างอลูมิเนียม 3 รูปแบบ

รับทำบูธ ออกแบบบูธ บูธแสดงสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐาน ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

โครงสร้าง : S69 A

ราคา : ติดต่อเรา

 • โครงเช่าขนาด 6×9 ม. ราคา XXXXX บาท
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 3 ผืน ราคา XXXXX บาท
 • กล่องไฟขนาด 4×3 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท
 • กล่องไฟขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท
 • ผ้าขนาด 5.4×3 ม. จำนวน 2 ผืน ราคา XXXXX บาท
 • Store room จำนวน 1 ห้อง ราคา XXXXX บาท
 • พื้นพรมขนาด 6×9 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท

โครงสร้าง : S69 B

ราคา : ติดต่อเรา

 • โครงเช่าขนาด 6×9 ม. ราคา XXXXX บาท
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 4×3 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท
 • กล่องไฟขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท
 • กล่องไฟขนาด 0.50×4 ม. จำนวน 3 ผืน ราคา XXXXX บาท
 • Arch way ขนาด 2x3x0.30 ม. 1 ชิ้น ราคา XXXXX บาท
 • Arch way ขนาด 3x3x0.30 ม. 1 ชิ้น ราคา XXXXX บาท
 • Counter lighbox ขนาด 1.5x1x0.50 จำนวน 1 ตัว ราคา XXXXX บาท
 • พื้นพรมขนาด 6×9 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท
SHOWROOM SERIES ขนาด 6x9

โครงสร้าง : S69 C

ราคา : ติดต่อเรา

 • โครงเช่าขนาด 6×9 ม. ราคา XXXXX บาท
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 3×3 ม. จำนวน 3 ผืน ราคา XXXXX บาท
 • ผ้าโปร่งแสงขนาด 3×1 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท
 • ผ้าขนาด 3×3 ม. จำนวน 3 ผืน ราคา XXXXX บาท
 • กล่องไฟขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท
 • Counter lighbox ขนาด 1.5x1x0.50 จำนวน 1 ตัว ราคา XXXXX บาท
 • พื้นพรมขนาด 6×9 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท

บูธแสดงสินค้า Modular System

Easy Mobility เคลื่อนย้ายง่าย / Flexible Adjustment ปรับเปลี่ยน ถอดประกอดง่าย
Save Time & Cost รวดเร็วและประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ