LIGHT UP SERIES ขนาด 3×6

LIGHT UP SERIES ขนาด 3x6

รายละเอียด

 • โครงสร้างอลูมิเนียมสำเร็จรูป
 • พิมพ์ผ้าตามแบบที่กำหนด
 • เช่าราคาถูกกว่าบูธก่อสร้างมากกว่า 50% ประหยัดงบประมาณ
 • ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย
 • ออกแบบตามงบประมาณได้
 • ปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้หลากหลาย เพื่อเหมาะตามพื้นที่การใช้งาน

โครงสร้างอลูมิเนียม 4 รูปแบบ

รับทำบูธ ออกแบบบูธ บูธแสดงสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐาน ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

โครงสร้าง : L36A

ราคา : ติดต่อเรา

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม. ราคา XXXXX บาท
 • กล่องไฟผ้าขนาด 6×3 ม. จำนวน 1 กล่อง ราคา XXXXX บาท
 • Counter lightbox ขนาด 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว ราคา XXXXX บาท
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท

โครงสร้าง : L36B

ราคา : ติดต่อเรา

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม. ราคา XXXXX บาท
 • กล่องไฟผ้าขนาด 3.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง ราคา XXXXX บาท
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง ราคา XXXXX บาท
 • Counter lightbox 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว ราคา XXXXX บาท
 • Store room 0.08×2 ม. จำนวน 1 ห้อง ราคา XXXXX บาท
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท
LIGHT UP SERIES ขนาด 3x6

โครงสร้าง : L36C

ราคา : ติดต่อเรา

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม. ราคา XXXXX บาท
 • Arch way A ขนาด 1.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง ราคา XXXXX บาท
 • Arch way B ขนาด 1.5×2 ม. จำนวน 1 กล่อง ราคา XXXXX บาท
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 กล่อง ราคา XXXXX บาท
 • กล่องไฟผ้าขนาด 4×3 ม. จำนวน 1 กล่อง ราคา XXXXX บาท
 • Counter lightbox 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว ราคา XXXXX บาท
 • Store room 1.2×3 ม. จำนวน 1 ห้อง ราคา XXXXX บาท
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท

โครงสร้าง : L36D

ราคา : ติดต่อเรา

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม. ราคา XXXXX บาท
 • Arch way A ขนาด 1×3 ม. จำนวน 1 กล่อง ราคา XXXXX บาท
 • Arch way B ขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 1 กล่อง ราคา XXXXX บาท
 • Arch way C ขนาด 1.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง ราคา XXXXX บาท
 • Arch way D ขนาด 1.5×2 ม. จำนวน 1 กล่อง ราคา XXXXX บาท
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2.5×3 ม. จำนวน 1 กล่อง ราคา XXXXX บาท
 • กล่องไฟผ้าขนาด 2×3 ม. จำนวน 1 กล่อง ราคา XXXXX บาท
 • Counter lightbox 1.5x1x0.50 ม. จำนวน 1 ตัว ราคา XXXXX บาท
 • Store room 1.2×2 ม. จำนวน 1 ห้อง ราคา XXXXX บาท
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา XXXXX บาท

บูธแสดงสินค้า Modular System

Easy Mobility เคลื่อนย้ายง่าย / Flexible Adjustment ปรับเปลี่ยน ถอดประกอดง่าย
Save Time & Cost รวดเร็วและประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ