FAST SERIES ขนาด 6×6

FAST SERIES ขนาด 6x6

รายละเอียด

 • โครงสร้างอลูมิเนียมสำเร็จรูป
 • พิมพ์ผ้าตามแบบที่กำหนด
 • เช่าราคาถูกกว่าบูธก่อสร้างมากกว่า 50% ประหยัดงบประมาณ
 • ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย
 • ออกแบบตามงบประมาณได้
 • ปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้หลากหลาย เพื่อเหมาะตามพื้นที่การใช้งาน

โครงสร้างอลูมิเนียม 3 รูปแบบ

รับทำบูธ ออกแบบบูธ บูธแสดงสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐาน ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

FAST SERIES ขนาด 6x6

โครงสร้าง : F66A

ราคา : 80,073

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม. ราคา 27,500 บาท
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 12,000 บาท
 • ผ้าขนาด 0.9×1.1 ม. จำนวน 9 ผืน ราคา 2,673 บาท
 • ผ้าขนาด 1×4.0 ม. จำนวน 3 ผืน ราคา 9,600 บาท
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 12,000 บาท
 • ผ้าขนาด 4×2 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 6,400 บาท
 • รางไฟ จำนวน 6 ราง ราคา 4,500 บาท
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 5,400 บาท

โครงสร้าง : F66B

ราคา : 69,482

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม. ราคา 27,500 บาท
 • ผ้าขนาด 0.9×1.1 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 1,782 บาท
 • ผ้าขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 6,400 บาท
 • ผ้าขนาด 1.5×4 ม. จำนวน 3 ผืน ราคา 4,800 บาท
 • ผ้าขนาด 2.5×4 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 8,000 บาท
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 12,000 บาท
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง ราคา 3,600 บาท
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 5,400 บาท

โครงสร้าง : F66C

ราคา : 72,100

 • โครงเช่าขนาด 6×6 ม. ราคา 27,500 บาท
 • ผ้าขนาด 1×0.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 400 บาท
 • ผ้าขนาด 1×1.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 1,200 บาท
 • ผ้าขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 2,000 บาท
 • ผ้าขนาด 1.5×1.5 ม. จำนวน 3 ผืน ราคา 5,400 บาท
 • ผ้าขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 3,200 บาท
 • ผ้าขนาด 2×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 4,000 บาท
 • ผ้าขนาด 4×1.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 4,800 บาท
 • ผ้าขนาด 4×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 8,000 บาท
 • Store room ราคา 3,000 บาท
 • รางไฟ จำนวน 8 ราง ราคา 7,200 บาท
 • พื้นพรมขนาด 6×6 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 5,400 บาท

บูธแสดงสินค้า Modular System

Easy Mobility เคลื่อนย้ายง่าย / Flexible Adjustment ปรับเปลี่ยน ถอดประกอดง่าย
Save Time & Cost รวดเร็วและประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ