FAST SERIES ขนาด 3×6

FAST SERIES ขนาด 3x6

รายละเอียด

 • โครงสร้างอลูมิเนียมสำเร็จรูป
 • พิมพ์ผ้าตามแบบที่กำหนด
 • เช่าราคาถูกกว่าบูธก่อสร้างมากกว่า 50% ประหยัดงบประมาณ
 • ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย
 • ออกแบบตามงบประมาณได้
 • ปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้หลากหลาย เพื่อเหมาะตามพื้นที่การใช้งาน

โครงสร้างอลูมิเนียม 4 รูปแบบ

รับทำบูธ ออกแบบบูธ บูธแสดงสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐาน ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

โครงสร้าง : F36A

ราคา : 50,900

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม. ราคา 12,500 บาท
 • ผ้าขนาด 6×1.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 7,200 บาท
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 24,000 บาท
 • รางไฟ จำนวน 5 ราง ราคา 4,500 บาท
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 2,700 บาท
FAST SERIES ขนาด 3x6

โครงสร้าง : F36B

ราคา : 40,400

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม. ราคา 12,500 บาท
 • ผ้าขนาด 3×4 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 9,600 บาท
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 2 ผืน ราคา 12,000 บาท
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง ราคา 3,600 บาท
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 2,700 บาท

โครงสร้าง : F36C

ราคา : 40,830

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม. ราคา 12,500 บาท
 • ผ้าขนาด 6×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 12,000 บาท
 • ผ้าขนาด 2×4 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 6,400 บาท
 • ผ้าขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 1,200 บาท
 • ผ้าขนาด 0.9×1.5 ม. จำนวน 6 ผืน ราคา 2,430 บาท
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง ราคา 3,600 บาท
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 2,700 บาท

โครงสร้าง : F36D

ราคา : 51,000

 • โครงเช่าขนาด 3×6 ม. ราคา 12,500 บาท
 • ผ้าขนาด 1×0.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 400 บาท
 • ผ้าขนาด 1×4 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 3,200 บาท
 • ผ้าขนาด 2×4 ม. จำนวน 2 ผืน ราคา 12,800 บาท
 • ผ้าขนาด 4×1.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 4,800 บาท
 • ผ้าขนาด 4×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 8,000 บาท
 • Store room ราคา 3,000 บาท
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง ราคา 3,600 บาท
 • พื้นพรมขนาด 3×6 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 2,700 บาท

บูธแสดงสินค้า Modular System

Easy Mobility เคลื่อนย้ายง่าย / Flexible Adjustment ปรับเปลี่ยน ถอดประกอดง่าย
Save Time & Cost รวดเร็วและประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ