FAST SERIES ขนาด 3×3

FAST SERIES ขนาด 3x3

รายละเอียด

 • โครงสร้างอลูมิเนียมสำเร็จรูป
 • พิมพ์ผ้าตามแบบที่กำหนด
 • เช่าราคาถูกกว่าบูธก่อสร้างมากกว่า 50% ประหยัดงบประมาณ
 • ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย
 • ออกแบบตามงบประมาณได้
 • ปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้หลากหลาย เพื่อเหมาะตามพื้นที่การใช้งาน

โครงสร้างอลูมิเนียม 3 รูปแบบ

รับทำบูธ ออกแบบบูธ บูธแสดงสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐาน ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

FAST SERIES ขนาด 3x3

โครงสร้าง : F33A

ราคา : 25,750

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม. ราคา 8,500 บาท
 • ผ้าขนาด 0.5×1.5 ม. จำนวน 2 ผืน ราคา 1,200 บาท
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 2 ผืน ราคา 12,000 บาท
 • รางไฟ จำนวน 3 ราง ราคา 2,700 บาท
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 1,350 บาท

โครงสร้าง : F33B

ราคา : 27,850

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม. ราคา 8,500 บาท
 • ผ้าขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 3 ผืน ราคา 6,000 บาท
 • ผ้าขนาด 3×1 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 2,400 บาท
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 6,000 บาท
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง ราคา 3,600 บาท
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 1,350 บาท

โครงสร้าง : F33C

ราคา : 27,190

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม. ราคา 8,500 บาท
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 2 ผืน ราคา 12,000 บาท
 • ผ้าขนาด 3×1.1 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 2,640 บาท
 • รางไฟ จำนวน 3 ราง ราคา 2,700 บาท
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน ราคา 1,350 บาท

บูธแสดงสินค้า Modular System

Easy Mobility เคลื่อนย้ายง่าย / Flexible Adjustment ปรับเปลี่ยน ถอดประกอดง่าย
Save Time & Cost รวดเร็วและประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ