FAST SERIES ขนาด 3×3

FAST SERIES ขนาด 3x3

รายละเอียด

 • โครงสร้างอลูมิเนียมสำเร็จรูป
 • พิมพ์ผ้าตามแบบที่กำหนด
 • เช่าราคาถูกกว่าบูธก่อสร้างมากกว่า 50% ประหยัดงบประมาณ
 • ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย
 • ออกแบบตามงบประมาณได้
 • ปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้หลากหลาย เพื่อเหมาะตามพื้นที่การใช้งาน

โครงสร้างอลูมิเนียม 3 รูปแบบ

รับทำบูธ ออกแบบบูธ บูธแสดงสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐาน ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

FAST SERIES ขนาด 3x3

โครงสร้าง : F33A

ราคา : ติดต่อเรา

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • ผ้าขนาด 0.5×1.5 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 2 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 3 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F33B

ราคา : ติดต่อเรา

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • ผ้าขนาด 1×2.5 ม. จำนวน 3 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×1 ม. จำนวน 1 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 1 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 4 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

โครงสร้าง : F33C

ราคา : ติดต่อเรา

 • โครงเช่าขนาด 3×3 ม.
 • ผ้าขนาด 3×2.5 ม. จำนวน 2 ผืน
 • ผ้าขนาด 3×1.1 ม. จำนวน 1 ผืน
 • รางไฟ จำนวน 3 ราง
 • พื้นพรมขนาด 3×3 ม. จำนวน 1 ผืน

บูธแสดงสินค้า Modular System

Easy Mobility เคลื่อนย้ายง่าย / Flexible Adjustment ปรับเปลี่ยน ถอดประกอดง่าย
Save Time & Cost รวดเร็วและประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ