ARCH WAY

รายละเอียด

  • มีบริการให้เช่าและจัดจำหน่าย
  • น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ขนส่งง่าย
  • สามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ

AW TYPE 1

ขนาด : (W3.0)x(H3.0)x(L0.50)
ประเภทผ้า : 3P satin

AW TYPE 2

ขนาด : (W3.0)x(H3.0)x(L0.15)
ประเภทผ้า : 3P satin

AW TYPE 3

ขนาด : (W3.0)x(H3.0)x(L1.0)
ประเภทผ้า : 3P satin